Norske Tindevegledere ledes av et styre som velges av årsmøtet. Siste årsmøte ble holdt des. 2021. Oppgavene til styret er definert av NORTINDs vedtekter. Styret har fullmakt til å oppnevne underliggende organ. Oppgavene til disse er beskrevet i egne mandater. 

 

Styret i Norske Tindevegledere

Leif I. Magnussen, president

Halvor Dannevig, visepresident

Einar Løken

Linda Hallandvik

Jonas Dahlstrup Jensen

Pål Røsrud

 

Forretningsfører/sekretær

Anders Kristian Nordnes

 

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Havnegata 2
N-6300 Åndalsnes
nortind@nortind.no

Tlf: 997 25 945
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22