Norske Tindevegledere ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret har fullmakt til å oppnevne underliggende organ. Organisasjonens underliggende organ er kvalifiseringskomiteen (KK) og faggruppene. Oppgavene til disse er beskrevet i egne mandater. Oppgavene til styret er definert av NORTINDs vedtekter.

 

Styret i Norske Tindevegledere 

Leif I. Magnussen, president

Jørgen Aamot, visepresident

Lena Dahl

Anders Gran

Einar Løken

 

Forretningsfører/sekretær

Anders Kristian Nordnes

 

Kvalifiseringskomitéen (KK)

Halvor Dannevig (leder)

Nils Nielsen

Tor Olav Naalsund

 Marit Svarstad Andresen

Faggruppe ski og skred

Heidi Zimmerman

Øyvind Aanes

Markus Landrø

 

Faggruppe klatring

Leif Magnussen

Nils Nielsen

Halvor Hagen

 

Oversikten over medlemmer i styret og KK  er oppdatert pr 10.06.2018

 

 

 

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Boks 119

N-2684 VÅGÅ

nortind@nortind.no

Tlf: 997 25 945
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22