Norske Tindevegledere ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret har fullmakt til å oppnevne underliggende organ. Organisasjonens underliggende organ er kvalifiseringskomiteen (KK) og faggruppene. Oppgavene til disse er beskrevet i egne mandater. Oppgavene til styret er definert av NORTINDs vedtekter.

 

Styret i Norske Tindevegledere 

Leif I. Magnussen, president

Halvor Dannevig, visepresident

Lena Dahl

Einar Løken

Jonas Dahlstrup Jensen

 

Forretningsfører/sekretær

Anders Kristian Nordnes

 

Kvalifiseringskomitéen (KK)

Sigmund Andersen (leder)

Halvor Hagen

Tor Olav Naalsund

Marit Svarstad Andresen

 

Faggruppe ski og skred

Heidi Zimmerman

Øyvind Aanes

Markus Landrø

 

Faggruppe klatring

Leif Magnussen

Nils Nielsen

Halvor Hagen

 

Oversikten over medlemmer i styret og KK er oppdatert pr. 08.04.2021

 

 

 

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Havnegata 2
N-6300 Åndalsnes
nortind@nortind.no

Tlf: 997 25 945
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22