Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/6/c/a/nortind.no/httpd.www/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 141 Søknad og opptakskrav - Nortind

Kandidater som ønsker å kvalifisere seg til skivegleder må sende en skriftlig søknad om opptak. Søknaden inviterer til refleksjon og egenvurdering, som er sentralt i den videre kvalifisering til skivegleder. Etter gjennomgang av søknadene i NORTINDs kvalifiseringskomité vil aktuelle kandidater bli invitert til opptakssamling. Krav til søkere er beskrevet nedenfor.

Neste søknadsfrist og opptakssamling til skiveglederkvalifiseringen vil bli annonsert.

 

Krav for å kunne starte kvalifiseringen
    •    Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.
    •    Søkeren må være over 18 år.
    •    Søkeren må ha erfaring fra nordiske fjellområder.

NORTIND krever videre at søkeren skal ha gode marginer på alle typer skiferdsel i alle typer skiterreng på alle typer snø. For å beskrive og reflektere rundt dette i søknaden, er følgende lista opp i søknadsskjema:

 • Beskriv din bakgrunn slik at både det spesielle og generelle trer fram. Bredde er eit krav, slik som lengre erfaring med generelt vinterfriluftsliv, breferdsel og det enkle friluftslivet.
 • Beskriv din utvikling over tid, med eksempler på turer eller perioder som har virket formende/ dannende. Nevn også klatreerfaring om du har det.
 • List opp 10- 20 viktige turer for deg. Det er et krav at du viser at du har erfaring fra norske fjellområder, gjerne også på barmark for å vise bredde. Legg særlig vekt på å beskrive lengre turer på nordiske eller alpine ski, overnattingsturer i telt eller snøhule og skiturer på bre. Gi en skildring av noen av turene som har vært spesielt lærerike.
 • Beskriv din bredde- og spisskompetanse innenfor ski-, snø-, skred-, bre- og friluftslivfaget. Relevante eksempel er om du er, eller har vært aktiv utøver av skiidrett. Har du arbeidspraksis fra skiidrett, friluftslivsfag eller snøskredvarslinga. Har du friluftslivslinje ved folkehøyskole eller høyskolestudium innen friluftslivsfag.
  • Eksempel på formalkompetanse som vektlegges (ikke utfyllende liste):
   Norsk Fjellsportforums metodekurs skred.
   Den Norske Skiskoles instruktør trinn 2 i alpint.
   Norges Skiforbund trener 2 i alpint eller telemark.
   Friluftslivsfag ved høyskolestudium.
   Norsk Fjellsportforums metodekurs bre.
 • Videre ønsker NORTIND at du beskriver litt om din motivasjon for å søke. Hvorfor ønsker du å starte på kvalifiseringen, og hva ser du for deg du kan bidra med til kvalifiseringa. Hva ser du for deg at du kan bruke denne utdanninga til?

Søknaden skal maksimalt bestå av fire sider pluss vedlegg, bruk søknadsmal. Søkere må levere legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder. Søknaden med vedlegg og legeerklæring sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen oppgitt tidsfrist.

Kostnader
NORTINDs kvalifiseringer drives pr. dags dato uten noen form for offentlig støtte og finansieres utelukkende med kursavgifter som betales av kandidatene. Følgende kostnader må påregnes: Det er et søknadsgebyr på kr 1000,- for å få søknad om opptak behandlet. Deltagelse på kvalifiserende kurs kr 1520,- pr. dag, etter opptak innmeldingsgebyr kr 1200,- og kvalifiserende kurs koster kr 1520,- pr dag. NB! Priser per. 15.09.2021. Priser kan endres.

Opptakssamling
På grunnlag av en helhetsvurdering av innsendt søknad blir kvalifiserte kandidater invitert på opptakssamling. Under opptakssamlingen blir det gjennomført en grundig vurdering av søkerens ståsted opp mot arbeidskravene som går frem av samlingen. Deltakeren får anledning til å sette ord på eget ståsted opp mot disse arbeidskravene, deltakerens egenvurdering. Det vil i etterkant av samlingen gis, en kortfattet, skriftlig tilbakemelding på om deltakeren har bestått opptaket. Opptakssamlingen vil også inneholde informasjon om kvalifiseringen.

Vurdering av ferdigheter
Det er veglederne på samlingen som avgjør om deltakeren er innenfor minimumskravene som Nortind setter for opptakssamling ski. Deltakeren blir vurdert på sine ferdigheter på ski, og på håndtering av redskaper og utstyr for øvrig. Deltakeren blir vurdert på sin kjennskap til terreng og snø, og sin evne til å vurdere snøkvalitet. Det blir vurdert hvordan man velger å gjøre veivalg og sporvalg i det terrenget en møter underveis. Videre vil grunnleggende ferdigheter og erfaring med vinterfriluftsliv bli vurdert, både i teori og praksis.  Vurderingen blir gjort både av hvordan man utfører det i praksis, og hvordan man grunngir valgene sine.

Utstyr
På opptakssmalingen skal det brukes alpine ski med alpine turbindinger og feller. En del av vurderingen er av deltakerens alpine svingteknikk, husk derfor godt preparert og justert utstyr. Deltakeren skal også ha sekk med innhold for en vinterdag, inkludert skredredningsutstyr og evnt. breutstyr.

Generell friluftslivserfaring
Slik det går frem av søknadsskjema forutsettes at kandidater har lengre og omfattende erfaring med vinterfriluftsliv. Med dette menes eksempelvis orienteringsferdigheter, leirrutiner, utstyrskjennskap og evnen til å holde seg varm, uthvilt og mett som forutsetning for å kunne lære og bidra i et godt læringsmiljø. Erfaring og ferdigheter på dette vil bli prøvd og vurdert på opptakssamlingen.

Terreng
Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike terrengtyper. Man skal være i stand til å ta gode og trygge veivalg og sporvalg både opp, bort og ned i det terrenget man blir utfordret på under samlingen. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.
Snø
Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike typer snø og hvilken betydning den dagsaktuelle snøkvaliteten kan ha for veivalg og sporvalg. Dette gjelder både for trygg ferdsel i forhold til snøskred, og for å få god kvalitet på skikjøring. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

Skiferdighet
Deltakeren skal kunne utvise fartskontroll og være i stand til å regulere farten ved hjelp av ulike typer sving. Det er to hovedtyper sving deltakeren blir vurdert på:
Fartsbegrensende/ skrensende sving; deltakeren begrenser eller senker farten ved hjelp av svingen.
Fartsøkende/ skjærende sving; deltakeren holder samme fart eller øker farten ved hjelp av svingen.  
Stikkord for kvaliteter ved svingteknikk som blir vurdert er; balanse over ski, kontroll på fram/bakvekt, rytme og flyt og vinkel mot underlag. Deltakeren skal kunne bruke hensiktsmessig svingtype etter terreng og snøkvalitet, med fartskontroll, overskudd og gode marginer. Det blir minst en hel dag i alpinanlegg der vi konsentrerer oss om det svingtekniske. NORTIND anbefaler å søke råd fra fagpersoner som alpintrenere, skilærere eller tindevegledere for å få tilbakemeldinger på eget nivå på skiferdighet

Last ned mal for søknad her

Last ned legeerklæringsskjema her

 

Oppdatert 15.09.2021