Det internasjonale forbundet IFMGA organiserer Tindevegledere over hele verden. I 2022 er det 24 medlemsland som representerer Europa, Nord- og Sør Amerika i tillegg til Japan og New Zealand. Russland er dessuten tatt opp som ”kandidatland”, og arbeider sammen med et medlemsland for å kvalifisere seg som fullverdig medlem.

Hovedarbeidsfeltene for IFMGA er bre og is, ski og skred og alpin klatring. En underkommisjoner arbeider med juving (canyoning) og en med føringer og kommersielle ekspedisjoner i høye fjell. Kvalifiseringen i de ulike medlemsland bygger på IFMGAs internasjonale standard, og er – med unntak av enkelte nasjonale tilpassinger – relativt lik både i innhold og nivå.

Teknisk kommisjon i IFMGA inviterer til fagmøter et par ganger i året, for oppdatering av representanter fra medlemslandene. I løpet av de siste ti årene er det blitt utarbeidet en ordning for utveksling av medlemmer til andre lands kvalifiserende kurs. Det er også blitt etablert ”Info Point” hvor de som arbeider i fjellet kan utveksle erfaringer om forhold i ulike ruter.

Sekretariatet for IFMGA ligger i Sveits. Hjemmeside for organisasjonen finner en på www.ifmga.info

Klikk her for å finne info om alle medlemslandene

IVBV – Internationale Vereinigung der Bergführerverbände

UIAGM – Union International des Associations de Guides de Montagne

IFMGA – International Federation of Mountain Guides Associations

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Havnegata 2
N-6300 Åndalsnes
nortind@nortind.no

Tlf: 92 42 27 98
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22