Aktuelt

Spennende stilling som Rektor og Fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole!

Norsk Fjellfagskole AS lyser med dette ut to stillinger: Rektor (50%) og fagansvarlig (25%).

Arikkel publisert 06.03.2021. Oppdatert 08.03.2021

Om Norsk Fjellfagskole

Norske Tindevegledere (NORTIND) forvalter den internasjonale, formelle kompetansen for tindevegledning/høgfjellsføring i Norge. NORTIND har nå etablert Norsk Fjellfagskole (NFS) med det formål at kvalifisering av Tindevegledere heretter skal skje i regi av NFS. Norsk Fjellfagskole har søkt NOKUT om akkreditering som fagskole. Avgjørelse knyttet til dette forventes avklart i løpet av 2021.

Kvalifiseringen ved NFS bygger på IFMGAs kvalifiseringsprosess for godkjenning som Tindevegleder. Koblingen til reiselivsnæringen og fjellføreryrket er nært gjennom at de som arbeider med utdanningen enten er Tindevegledere selv, eller innehar en spesialistkompetanse med relevans for yrket. Fagskolen forvalter for tiden to kvalifiseringer: Tindevegleder og Skivegleder.

Kvalifiseringene foregår i ulike fjellområder i hele Norge, Svalbard og i de europeiske alpene.

 

Rektor vil ivareta følgende oppgaver

Rektor har det overordnede ansvar for ledelse av skolen, både når det gjelder faglig og administrativ drift. Sammen med styret og fagråd skal rektor sørge for at skolen når de mål som styret for fagskolen har vedtatt, og at virksomheten utvikles innen de rammer som skoleeier Norske Tindevegledere (NORTIND) har fastsatt. Rektor skal legge til rette for et godt læringsfellesskap blant de ansatte, og et godt samarbeid i fagrådet. Videre skal rektor styrke Norsk Fjellfagskole sin posisjon som en nasjonal utviklingsaktør og et naturlig og attraktivt valg for yrkesfaglig utdanning som tindevegleder / skivegleder.

Rektor skal i tillegg påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av kvalifiseringsprogrammet gjennomføres i henhold til kravene. Utover dette har rektor ansvar for økonomi og administrasjon av fagskolen. Rektor gir overordnede føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i kvalifiseringen og i de administrative tjenestene.

Utdanning og erfaring:

 • Ledererfaring
 • Dokumentert erfaring i oppbygging og utvikling av organisasjoner
 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Tindevegleder er meritterende
 • Pedagogisk kompetanse er ønskelig
 • Kunnskap om offentlig sektor, fagskole og kvalitetsarbeid
 • Ferdigheter i bruk av relevante digitale redskaper

Personlige egenskaper:

 • Tydelig leder med gode kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • God rolleforståelse
 • Arbeidsom og strukturert
 • Positivt menneskesyn

 

Fagansvarlig/pedagogisk ansvarlig

Fagansvarlig har ansvar for at læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i kvalifiseringsprosessene gjennomføres i henhold til kravene for et kull. Fagansvarlig leder fagskolens fagråd og har ansvar for at læringsformer og vurderingsformer bidrar til at kandidatene oppnår læringsutbyttet gjennom planlegging, koordinering, gjennomføring samt utvikling av emnet. Ansvar for midtveisevaluering. Fagansvarlig kan også inneha ansvar for emner/samlinger i kvalifiseringen.

Utdanning og erfaring

 • Tindevegleder med erfaring fra kvalifiserende tindeveglederkurs.
 • Formell pedagogisk kompetanse knyttet til fagskole/høyskole/universitet er ønskelig

 

Felles for begge stillingene:

Aktuelle kandidater blir tilsatt for 1 år. Ved akkreditering som fagskole blir stillingene blir stillingene lyst ut på nytt og forlenget i åremålsperioder, så snart godkjenning (akkreditering) og finansiering som fagskole er på plass. Lønn etter avtale/kompetanse. Rektorstillingen er lagt til  Åndalsnes, mens den fagansvarlige stillingen har fleksibelt arbeidssted. Avhengig av søkeres kompetanse og ønsker kan oppgaver flyttes mellom de to stillingene og stillingsprosenten justeres tilsvarende

Frist for søknad er 21. Mars 2021.

Søknad med referanser kan sendes til styreleder Leif Inge Magnussen:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

For mer informasjon om stillingene:
Leif Inge Magnussen (95751814)
Nestleder Halvor Dannevig (97676397)

Neste opptak til tindeveglederkvalifiseringen skjer våren 2021

Nortind tilbyr nå to kvalifiseringer: tindeveglederkvalifiseringen over tre og et halvt år og skiveglederkvalifiseringen over to og et halvt år.

Søknadsfrist til tindevegleder- og skiveglederkvalifisering: 15. mars 2021

Søkere som er funnet kvalifisert blir invitert til opptakssamling på ski 26.05. - 28.05.2021 (ettermiddag) ved Galdhøpiggen Sommarskisenter (Juvass) med frammøte og overnatting i telt på Galdesand Camping (Bøverdalen). Opptakssamling klatring vil foregå 15-18 juni i Sør-Norge. Første kurs i kvalifiseringen vil foregå 28. juni til 4. juli. Nortind tar nå i mot søknader om deltagelse på opptakssamling. Les mer og last ned søknadskjema her.

Temasamling og årsmøte 2017

Temasamling og årsmøtet 2017 avholdes i Hemsedal 16 - 19. November. Temasamlingen vil omhandle pedagogisk-metodisk fokus på ski.

Neste opptak til tindeveglederkvalifiseringen er våren 2020

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2020. NORTIND har tradisjonelt hatt opptakk annet hvert år, men det ble gjenomført opptak både i 2017 og i 2018. På sikt er det et mål med årlige opptak, men organisasjonen har pr i dag ikke kapasitet til å gjennomføre et opptak i 2019.   Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her.

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Tindevegledersamling 2016

Observatørkurs i for vurdering av snøskredfare på Filefjell onsdag 30. november kl. 21.00 til fredag 2. desember kl. 13.00.

Ansvarlege er Markus Landrø og Andreas Haslestad som båe jobbar for NVE i samband med observasjonar i høve til snøskred.

Påmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innan 31. oktober.

Foreininga har reseervert ca. 30 sengeplassar.

NORTIND tar opp nye kandidater til kvalifisering i 2018

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2018. Normalt har NORTIND kun hatt opptak annet hvert år, men på grunn av mange gode søkere til opptaket i 2017 har organisasjonen besluttet å gjennomføre opptak også i 2018. Normalt vil kullstørrelsen variere mellom seks og 10 kandidater, og endelig antall som det tilbys plass til vil først bli klart etter gjennomføring av opptaket. Søkere må først sende en søknad, de som på grunnlag av denne blir vurdert til å ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring inviteres på opptakssamlinger i ski og klatring. Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her.

Opptakssamling ski blir avholdt i Oppdal og Sunndalsfjellene 16.- 19. april., oppmøte kl 19 den 16. Klatresamling vil avholdes i Sør-Norge 28.-31. mai, med oppmøte kl 19 den 28. Sted vil bli offentliggjort når det nærmer seg.

Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Årsmøtet 2016

Etter at det egentlige årsmøtet måtte avlyses  blir det nå årsmøte i samband med Tindevegledersamlingen:

Temasamling 30.11. kl. 17.00 og årsmøtet 02.12. kl. 13.00

Sted: Filefjellstuene Filefjell

Frist for forslag til årsmøtet/vedteksforandringer er ute.