Aktuelt

Stilling som Rektor og Fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole

 

Om Norsk Fjellfagskole AS

Norske Tindevegledere (NORTIND) forvalter den internasjonale, formelle kompetansen for tindevegledning/høgfjellsføring i Norge. NORTIND har nå etablert Norsk Fjellfagskole AS (NFS) med det formål at kvalifisering av Tindevegledere heretter skal skje i regi av NFS. Norsk Fjellfagskole AS har søkt NOKUT om akkreditering som fagskole. Avgjørelse knyttet til dette forventes avklart på nyåret 2022.

Kvalifiseringen ved NFS bygger på IFMGAs kvalifiseringsprosess for godkjenning som Tindevegleder. Koblingen til reiselivsnæringen og fjellføreryrket er nært gjennom at de som arbeider med utdanningen enten er Tindevegledere selv, eller innehar en spesialistkompetanse med relevans for yrket. Fagskolen forvalter for tiden to kvalifiseringer: Tindevegleder og Skivegleder.

Kvalifiseringene foregår i ulike fjellområder i hele Norge, Svalbard og i de europeiske alpene.

 

Rektor vil ivareta følgende oppgaver

Rektor har det overordnede ansvar for ledelse av skolen, både når det gjelder faglig og administrativ drift. Sammen med styret og fagråd skal rektor sørge for at skolen når de mål som styret for fagskolen har vedtatt, og at virksomheten utvikles innen de rammer som skoleeier Norske Tindevegledere (NORTIND) har fastsatt. Rektor skal legge til rette for et godt læringsfellesskap blant de ansatte, og et godt samarbeid i fagrådet. Videre skal rektor styrke Norsk Fjellfagskole sin posisjon som en nasjonal utviklingsaktør og et naturlig og attraktivt valg for yrkesfaglig utdanning som tindevegleder / skivegleder.

Rektor skal i tillegg påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av kvalifiseringsprogrammet gjennomføres i henhold til kravene. Utover dette har rektor ansvar for økonomi og administrasjon av fagskolen. Rektor gir overordnede føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i kvalifiseringen og i de administrative tjenestene.

Kyrre Østbø er tilsatt som rektor for Norsk Fjellfagskole AS fra 01.08.2021, og alle spørsmål om kvalifisering kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

 

Fagansvarlig/pedagogisk ansvarlig

Fagansvarlig har ansvar for at læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i kvalifiseringsprosessene gjennomføres i henhold til kravene for et kull. Fagansvarlig leder fagskolens fagråd og har ansvar for at læringsformer og vurderingsformer bidrar til at kandidatene oppnår læringsutbyttet gjennom planlegging, koordinering, gjennomføring samt utvikling av emnet. Ansvar for midtveisevaluering. Fagansvarlig kan også inneha ansvar for emner/samlinger i kvalifiseringen.

Jørgen Aamot tiltrer stillingen 01.09.2021 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

 

 

Temasamling og årsmøte 2017

Temasamling og årsmøtet 2017 avholdes i Hemsedal 16 - 19. November. Temasamlingen vil omhandle pedagogisk-metodisk fokus på ski.

Neste opptak til tindeveglederkvalifiseringen er våren 2020

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2020. NORTIND har tradisjonelt hatt opptakk annet hvert år, men det ble gjenomført opptak både i 2017 og i 2018. På sikt er det et mål med årlige opptak, men organisasjonen har pr i dag ikke kapasitet til å gjennomføre et opptak i 2019.   Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her.

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Tindevegledersamling 2016

Observatørkurs i for vurdering av snøskredfare på Filefjell onsdag 30. november kl. 21.00 til fredag 2. desember kl. 13.00.

Ansvarlege er Markus Landrø og Andreas Haslestad som båe jobbar for NVE i samband med observasjonar i høve til snøskred.

Påmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innan 31. oktober.

Foreininga har reseervert ca. 30 sengeplassar.

NORTIND tar opp nye kandidater til kvalifisering i 2018

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2018. Normalt har NORTIND kun hatt opptak annet hvert år, men på grunn av mange gode søkere til opptaket i 2017 har organisasjonen besluttet å gjennomføre opptak også i 2018. Normalt vil kullstørrelsen variere mellom seks og 10 kandidater, og endelig antall som det tilbys plass til vil først bli klart etter gjennomføring av opptaket. Søkere må først sende en søknad, de som på grunnlag av denne blir vurdert til å ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring inviteres på opptakssamlinger i ski og klatring. Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her.

Opptakssamling ski blir avholdt i Oppdal og Sunndalsfjellene 16.- 19. april., oppmøte kl 19 den 16. Klatresamling vil avholdes i Sør-Norge 28.-31. mai, med oppmøte kl 19 den 28. Sted vil bli offentliggjort når det nærmer seg.

Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Årsmøtet 2016

Etter at det egentlige årsmøtet måtte avlyses  blir det nå årsmøte i samband med Tindevegledersamlingen:

Temasamling 30.11. kl. 17.00 og årsmøtet 02.12. kl. 13.00

Sted: Filefjellstuene Filefjell

Frist for forslag til årsmøtet/vedteksforandringer er ute.