Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/6/c/a/nortind.no/httpd.www/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 141 Søknad og opptakskrav - Nortind

Norske Tindevegledere (NORTIND)  har normalt opptak av nye medlemmer for kvalifisering annet hvert år. På bakgrunn av fyldig søknad med best mulig dokumentasjon vil aktuelle søkere bli invitert til opptakssamlinger.

Søknadsfrist for neste opptak vil bli annonsert.

Søknadsprosessen

Krav for å komme i betraktning for opptak

 • Du må være minst 18 år
 • Vise legeattest som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Beherske muntlig og skriftlig norsk, siden alle kurs og skriftlige arbeid vil vere på norsk.

Krav til egenferdighet og erfaring

NORTIND er forpliktet av IFMGAs plattform til å stille krav om erfaring, helsetilstand og egenferdighet hos de som søker om opptak. Følgende egenferdighetskrav og erfaring må dokumenteres i søknaden:

Krav til egenferdighet for ski og klatring

Søkeren skal kunne:

 • Klatre sportsklatreruter av grad 6+ (norsk grad).
 • Klatre grad 5+ (norsk grad) i alpine klatrestøvler.
 • Ferdes med alpine turski i bratt lende under alle føreforhold med overskudd.
 • Ferdes med fjellski i høgfjellet under skiftande føre- og verforhold både opp og ned, med overskudd
 • Gjøre gode veivalg og skredfarevurderinger ved ferdsel på fjellski og alpine turski.

 

Erfaring frå friluftsliv i høgfjellet sommer- og vintertid

Søkeren må dokumentere turer spredd ut over en periode på minst tre år. Søkeren sin aktivitet siste tre år er spesielt relevant. Det bør være med turer fra flere forskjellige fjellområder. Søkeren skal dokumentere:

 • Turer i høgfjellet over flere døgn med overnatting i telt og/eller snøhule.
 • Klatreturer i høgfjellet over flere taulengder på klippe, snø og is. Grad 5+ (norsk grad). På klatrefjell fortrinnsvis turer over minst 10 taulengder hvor ein veksleleder eller evt. leder alle taulengdene. Søkeren må dokumentere både sommer- og vinterklatring.
 • Klatreturer på klippe. Minst 10 ruter av minimum grad 6+. Ruter på flere taulengder på egne sikringer er mest relevant.
 • Klatreturar på is. Minst 10 ruter over flere taulengder på snø og is.
 • Turer på blåis og snødekt bre. Minst 10 turer
 • Skiturer i høyfjellet med alpine turski. Minst 10 turer med over 1000 meter i høydeforskjell.
 • Skiturer i høyfjellet med nordisk ski (fjellski). Minst 10 turer.

 

Annen erfaring

Det er en fordel, men ikke et krav, at søkeren har følgende erfaring:

 • Status som NF-klatreinstruktør 1 eller tilsvarende ferdighet og kunnskap.
 • Vi anbefaler skiinstruktørkurs 1 fra den Norske Skiskole eller tilsvarende ferdighet og kunnskap
 • Erfaring fra organisert fjellredning er en fordel.
 • NF-fjellkursledere kan etter søknad møte direkte på opptakssamlingen. Men de må dokumentere skierfaring i søknaden.

Søkere må bruke NORTINDs søknadsskjema. NORTIND anbefaler å ta kontakt med Tindevegledere eller sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for spørsmål angående søknadsprosessen eller opptakene.

Avslag på søknad om opptak

Søkere som ikke blir tatt opp får skriftlig tilbakemelding om hvorfor KK har vurdert søknaden som for svak til å komme på opptaksamling. Søkere som ikke blir tatt opp har anledning til å søke senere. Til sammen er det anledning til å søke tre ganger.

Opptakssamling

Søkere som blir vurdert til å ha nok erfaring og egenferdighet blir invitert til opptakssamlinger. Disse er organisert i to deler, en på klatring og en på ski. Opptakene skjer på ulike tidspunkt og steder og varer i to til fire dager. Søkerne vil blir vurdert på alpin og nordisk skikjøring/gåing i bratt lende på den første samlingen. Det skal brukes alpine ski med fast hæl på denne samlingen. På andre samlingen blir søkerne vurdert  på fjell-/klippeklatring. Etter begge samlinger vil det bli gitt en solid vurdering av søkerens ståstedet. Kandidaten må bestå begge delopptak. Under opptakssamlingene vil det også bli gitt informasjon om kvalifiseringen. Det vil bli gjennomført samtaler med hver enkelt kandidat hvor kandidaten bla. må redegjøre for sin motivasjon og målsetning for å starte kvalifiseringen. Dersom en ikke består ett eller begge opptakene og ønsker å forsøke igjen ved et senere opptak kreves ny deltagelse på begge delopptak.

Vurdering av skiferdigheter

Det er veglederne på samlingen som avgjør om deltakeren er innenfor minimumskravene som Nortind setter for opptakssamling ski. Deltakeren blir vurdert på sine ferdigheter på ski, og på handtering av redskaper og utstyr for øvrig. Deltakeren blir vurdert på sin kjennskap til terreng og snø, og sin evne til å vurdere skredfare. Det blir vurdert hvordan han/ hun velger å gjøre veivalg og sporvalg i det terrenget en møter underveis. Vurderinga blir gjort både av hvordan han/ hun utfører det i praksis, og hvordan han/ hun grunngir valgene sine.

Utstyr

Krav til utstyr på opptakssamlingen er alpine ski med alpine turbindinger og feller. Deltakeren skal også ha sekk med innhold for en vinterdag, inkludert skredredningsutstyr og evnt. breutstyr.

Terreng

Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike terrengtyper. Han/ hun skal være i stand til å ta gode og trygge veivalg og sporvalg både opp, bort og ned i det terrenget ein blir utfordra på under opptaket. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

Snø

Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike typer snø og hvilken betydning den dagsaktuelle snøkvaliteten vil ha for veivalg og sporvalg. Dette gjelder både for trygg ferdsel i forhold til snøskred, og for å få god kvalitet på skikjøring. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

Skikjøring

Deltakeren skal kunne utvise fartskontroll og være i stand til å regulere farten ved hjelp av ulike typer sving. Det er to hovedtyper sving deltakeren blir vurdert på:

 • Fartsbegrensende/ skrensende sving; deltakeren begrensar eller senker farten ved hjelp av svingen.
 • Fartsøkande/ skjærende sving; deltakeren holder samme fart eller øker farta ved hjelp av svingen.  

Deltakeren skal kunne bruke hensiktsmessig svingtype etter terreng og snøkvalitet, med fartskontroll, overskudd og gode marginer. Stikkord; balanse over ski, kontroll på fram/ bakvekt, rytme/ flyt. Det blir minst ein heil dag i alpinanlegg der vi konsentrerer oss om det skitekniske. Nortind anbefaler å søke råd fra fagpersoner som alpintrenere, skilærere eller Tindevegledere vedrørande eget nivå på skiferdighet.

Vurdering av klatreferdigheter

I løpet av opptaksamling klatring skal kandidatene vise at de behersker klatring på de nivåene som er satt som krav for opptak. Det vil bli klatring på både boltede og naturlige sikrede sportsklatreruter, det vil bli klatring på flertaulengders klipperuter med alpine fjellklatrestøvler og det vil bli en lengre alpin fjelltur. Kandidatene må vise at de har:

 • gode grunnleggende metodeferdigheter (bruk av taubrems, tauhåndtering, knuter, etablering av standplass, utfiring osv.)
 • gode ferdigheter i å plassere egne sikringer
 • ferdigheter til å klatre på den vanskelighetsgraden som er satt som krav for opptak.
 • evne til å ivareta egen og andres sikkerhet under anmarsj, klatring og retur.
 • gode ferdigheter til å gjøre gode og trygge veivalg i alpint terreng. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

 

 

Invitasjon til å starte på tindeveglederkvalifisering

De kandidatene som får bestått begge delopptakene blir invitert til å starte på kvalifiseringen. For mer informasjon om denne se Yrkesutdanning som tindevegleder

 

Behandlingsgebyr og pris for opptakssamling

NB! Priser per 15.09.2021. Priser kan endres.

Behandlingsgbyr for søknad: NOK 1000,-
Opptakssamling pr. dag: NOK 1520,- (opptakssamlingene, ski og klatring, går normalt over totalt 6 dager)
Innmeldingsgebyr: NOK 1200,-

Andre kostnader relatert til reise, overnatting, mat etc. kommer i tillegg.

 

Søknadsskjema

Legeerklæringskjema

 
What do you want to do ?
New mail