Det internasjonale forbundet IFMGA organiserer Tindevegledere over hele verden. I 2022 er det 24 medlemsland som representerer Europa, Nord- og Sør Amerika i tillegg til Japan og New Zealand. Russland er dessuten tatt opp som ”kandidatland”, og arbeider sammen med et medlemsland for å kvalifisere seg som fullverdig medlem.

Hovedarbeidsfeltene for IFMGA er bre og is, ski og skred og alpin klatring. En underkommisjoner arbeider med juving (canyoning) og en med føringer og kommersielle ekspedisjoner i høye fjell. Kvalifiseringen i de ulike medlemsland bygger på IFMGAs internasjonale standard, og er – med unntak av enkelte nasjonale tilpassinger – relativt lik både i innhold og nivå.

Teknisk kommisjon i IFMGA inviterer til fagmøter et par ganger i året, for oppdatering av representanter fra medlemslandene. I løpet av de siste ti årene er det blitt utarbeidet en ordning for utveksling av medlemmer til andre lands kvalifiserende kurs. Det er også blitt etablert ”Info Point” hvor de som arbeider i fjellet kan utveksle erfaringer om forhold i ulike ruter.

Sekretariatet for IFMGA ligger i Sveits. Hjemmeside for organisasjonen finner en på www.ifmga.info

Klikk her for å finne info om alle medlemslandene

IVBV – Internationale Vereinigung der Bergführerverbände

UIAGM – Union International des Associations de Guides de Montagne

IFMGA – International Federation of Mountain Guides Associations

Norske Tindevegledere (NORTIND) ble stiftet i 1978, og ble medlem av det internasjonale tindeveglederforbundet (IFMGA) i 1982. Siden IFMGA bare godkjenner én nasjonal organisasjon i hvert land, er det i dag NORTIND som representerer det internasjonale forbundet i Norge, og som kan kvalifisere Tindevegledere etter IFMGAs internasjonale standard. Kvalifiseringen organiseres nå i regi av Norsk Fjellfagskole AS som er heleid av NORTIND. Norsk Fjellfagskole AS har kontor på Tindesenteret på Åndalsnes.

Tindevegelderkvalifiseringen går over ca. 3 år, med 17 samlinger, 10 ukers praksis og i tillegg forventes det dokumentert egenaktivitet. Kvalifiseringen bygger på en internasjonal standard vedtatt av IFMGA, og er omtrent den samme både i innhold og nivå i Norge som i andre IFMGA-land. Det praktiske ansvaret for kvalifiseringen ligger nå hos Norsk Fjellfagskole AS.

Gjennom internasjonale fagseminarer, utveksling til andre lands kvalifiserende kurs, og ved møter og generalforsamlinger et par ganger i året, har NORTIND tett kontakt med det internasjonale forbundet. Slik holdes medlemmene orientert og oppdatert på gjendende fagfelt. I 2021 har NORTIND drøyt 95 fullt kvalifiserte medlemmer som i større og mindre grad driver kurs og høyfjellsføring både innenlands og utenlands.

Fra 2019 har NORTIND også kvalifisert skivegledere. Skiveglederkvalifieringen går over 3 år med 10 samlinger, 6 ukers praksis og krav til dokumentert egenaktivitet.

Hendvendelser til NORTIND sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

I NORTINDs formålsparagraf (§2 i Vedtektene) står det at vi har til hensikt å formidle tindefriluftsliv i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon. Norsk friluftslivstradisjon har sine røtter i Romantikken – en protestbevegelse mot en brutal industrialisering – akkurat som det alpine friluftslivet (jf. borgerskapets organisering av Alpenvereine og dannelsesreiser til fjells). Det vil også si at vi deler verdiorientering med verdens første naturvernbevegelse – kjøl og ror for tenkning og handling.

Fri natur er mer verd enn markedsprisen. Fri natur har iboende verdi. Det har mennesket også – senere bekreftet av FNs menneskerettighetskonvensjon. Å formidle tindefriluftsliv i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon – jf. vår formålsparagraf – vil si å levendegjøre Naturverd og Menneskeverd

Å levendegjøre Naturverd og Menneskeverd krever at vi iscenesetter verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur og inviterer til deltakelse og medansvar. Å fornekte livsfaren er livsfarlig. Som profesjonelle, arbeider vi ut fra at fare ikke er farlig for den som farer várlig. For at dette ikke skal forbli tomme ord, fremmer vi deltakelse og medansvar ved å sette i scene 'ferdrådet' under mottoet: Ferd etter Evne! Ferdrådet er ikke over før erfaringene fra fjellferden er delt – en iscenesetting som prioriterer læring i fri natur fremfor abstrakt instruksjon. I vår yrkesrolle som kursholdere, så vel som 'høgfjellsførere', er vi i følge forbundets formål iscenesettere av verdiorientert læring. Det er en åpenbar veg til en naturvennlig fremtid – både for  den enkelte og for samfunn på kollisjonskurs med fri natur.

 

 

Nils Faarlund var sentral i etableringen av NORTIND og i
utformingen av foreningens verdigrunnlag

 

Stetinderklæringen

Vi har etter hvert forstått
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og mennesker og dermed alt liv på jorden.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner at

Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap: Naturen er kulturens hjem
Livet handler om de forhold vi er vevet inn i:
Alt liv er liv i avhengighet
Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv Engasjementet for naturen er også et engasjement for økt rettferdighet: Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning, urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss

Vi vil

Arbeide for en fornyet forståelse
av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg, både som enkeltmennesker og som fellesskap

Finne gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde. Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss
til en tenke- og levemåte som tjener livet.

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetinderklæringen!

 

 På årsmøtet til NORTIND i 2022 ble det vedtatt at foreningen slutter seg til Stetinderklæringen.

 

 

 

 

 

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Havnegata 2
N-6300 Åndalsnes
nortind@nortind.no

Tlf: 92 42 27 98
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22