Kandidater som ønsker å kvalifisere seg til skivegleder må sende en skriftlig søknad om opptak. Søknaden inviterer til refleksjon og egenevaluering, som er sentralt i den videre kvalifisering til skivegleder. Etter gjennomgang av søknadene i NORTINDs kvalifiseringskomité vil aktuelle kandidater bli invitert til opptakssamling. Krav til søkere er beskrevet nedenfor.

Nest opptak til skiveglederkvalifiseringen vil foregå i mai 2021. Søknadsfristen er 15. mars 2021

Last ned mal for søknad her

Last ned legeerklæringsskjema her

 

Krav for å kunne starte kvalifiseringen
    •    Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

    •    Søkeren må være over 18 år 

    •    Søkeren må ha erfaring fra nordiske fjellområder. 


NORTIND krever at søkeren skal ha gode marginer på alle typer skiferdsel i alle typer skiterreng på alle typer snø. For å dokumentere dette ber vi søkerne beskrive og reflektere rundt følgende:

Dine styrker og svakheter som skikjører,  evne til å gjøre gode vurderinger av terrenget og snøen, og slik kan legge opp en “ferd etter evne” for seg og sine turvenner. 

           
Bakgrunn og erfaring fra ski og fjell slik at både det spesielle og generelle trer fram. Få frem din erfaring og utvikling over tid, med beskrivende eksempler på turer eller perioder som har virket formende/ dannende for søkeren. 
Nevn også bre- og klatreerfaring om du har det.
           
Lag en liste eller tabell med et antall turer (10-20 turer) med område, lengde, varighet, tid på året og turfølge. Prioriter turer i Norge. Følgende type turer bør også taes med om du har erfaring fra slike: lengre turer på fjellski, overnattingsturer  i telt eller snøhule vinterstid og skiturer på bre. Ta gjerne med turer uten ski og snø for å vise bredde. I tillegg vil vi at du gir en skildring av et utvalg særskilte turer som har vært spesielt lærerike.


Dersom du er, eller har vært, aktiv utøver av skiidrett, og/ eller har lengre perioder med anna relevant arbeid med så kan du beskrive det. Eksempler på kvalifikasjoner som vil vektlegges under ellers like forhold (legg ved kopi av kursbevis)

  • Norsk Fjellsportforums skredinstruktørutdanning.

  • Den Norske Skiskoles instruktør trinn 2 i alpint.

  • Norges Skiforbund  trener 2 i alpint.   


I søknaden skal du også redegjøre for din motivasjon for kvalifiseringen, hva kan du bidra med til kullet ditt under kvalifiseringen og hva du ser for deg å bruke denne kvalifiseringen til. 

Søknaden skal maksimalt bestå av fire sider pluss vedlegg, skriftstørrelse 12 (bruk søknadsmal). Søkere må levere legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder. Søknaden med vedlegg og legeerklæring sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen oppgitt tidsfrist.

Utvelgelse av søkere til opptakssamling

Alle som innfrir kravene for å kunne søke opptak vil i prinsippet kunne bli invitert til opptakssamling. Opptil 20 søkere vil bli invitert til opptakssamling. Dersom det er flere søkere enn det er plasser på opptakssamlingen vil momentene som søkerne er bedt om å redegjøre for i søknaden bli brukt som utvalgskriterier, samt evne til refleksjon og egenvurdering. En endelig helhetlig vurdering av søkerne, både individuelt og samlet sett, vil ligge til grunn for utvelgelsen av kandidater til opptakssamlingen.

Kostnader

NORTINDs kvalifiseringer drives pr dags dato uten noen form for offentlig støtte og finansieres utelukkende med kursavgifter som betales av kandidatene. Følgende kostnader må påregnes:

- Det er et søknadsgebyr på kr 500,- for å få søknad om opptak behandlet.

- Deltagelse på kvalifiserende kurs og opptakssamling koster kr 1500,- pr dag.

Opptakssamling 

På grunnlag av en helhetsvurdering av innsendt søknad blir opptill kvalifiserte kandidater invitert på opptakssamling. Under opptakssamlingen blir det gjennomført en grundig vurdering av søkerens ståsted. Det vil bli gjennomført samtaler med hver enkelt kandidat hvor kandidaten redegjør for sin motivasjon og målsetning for å starte kvalifiseringen. Opptakssamlingen vil også inneholde informasjon om kvalifiseringen. Kandidatene som blir tilbudt plass starter direkte på et 2,5 dagers forkurs i snøkjennskap i forlengelse av opptakssamlingen.

Vurdering av skiferdigheter

Det er veglederne på samlingen som avgjør om deltakeren er innenfor minimumskravene som Nortind setter for opptakssamling ski. Deltakeren blir vurdert på sine ferdigheter på ski, og på håndtering av redskaper og utstyr for øvrig. Deltakeren blir vurdert på sin kjennskap til terreng og snø, og sin evne til å vurdere skredfare. Det blir vurdert hvordan han/ hun velger å gjøre veivalg og sporvalg i det terrenget en møter underveis. Vurderingen blir gjort både av hvordan han/ hun utfører det i praksis, og hvordan han/ hun grunngir valgene sine.

Utstyr

Krav til utstyr på opptakssamlingen er alpine ski med alpine turbindinger og feller. Deltakeren skal også ha sekk med innhold for en vinterdag, inkludert skredredningsutstyr.

Terreng

Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike terrengtyper. Han/ hun skal være i stand til å ta gode og trygge veivalg og sporvalg både opp, bort og ned i det terrenget man blir utfordret på under opptaket. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

Snø

Deltakeren skal kunne gjenkjenne ulike typer snø og hvilken betydning den dagsaktuelle snøkvaliteten vil ha for veivalg og sporvalg. Dette gjelder både for trygg ferdsel i forhold til snøskred, og for å få god kvalitet på skikjøring. Det blir lagt vekt på gode marginer og ferd etter evne.

Skikjøring

Deltakeren skal kunne utvise fartskontroll og være i stand til å regulere farten ved hjelp av ulike typer sving. Det er to hovedtyper sving deltakeren blir vurdert på:

Fartsbegrensende/ skrensende sving; deltakeren begrenser eller senker farten ved hjelp av svingen.

Fartsøkande/ skjærende sving; deltakeren holder samme fart eller øker farten ved hjelp av svingen.  

Deltakeren skal kunne bruke hensiktsmessig svingtype etter terreng og snøkvalitet, med fartskontroll, overskudd og gode marginer. Stikkord; balanse over ski, kontroll på fram/bakvekt, rytme og flyt. Det blir minst en hel dag i alpinanlegg der vi konsentrerer oss om det skitekniske. NORTIND anbefaler å søke råd fra fagpersoner som alpintrenere, skilærere eller tindevegledere for å få tilbakemeldinger på eget nivå på skiferdighet.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail