Dersom du kan tenke deg å arbeide med mennesker på ski, i klatrefjell og på breer i Norge og utlandet, sommer og vinter, kan kvalifisering som Tindevegleder være noe for deg!

Visste du at i mange land i verden kreves det at en har status som IFMGA Mountain Guide/ Tindevegleder dersom man skal ta med folk i fjellet mot betaling? Det er faktisk ulovlig å arbeide uten. Kommer du gjennom nåløyet og blir tatt opp til kvalifiseringen blir du en del av et faglig og sosialt nettverk med hele 6000 kollegaer kloden rundt. I kvalifiseringen vil du lære av landets dyktigste og mest erfarne fagfolk innen sine felt. Etter at du er ferdig får du også mulighet til å delta på faglige samlinger som sikrer deg at du får siste nytt om alt fra metoder til håndverk fra vårt internasjonale nettverk. Når du endelig har fått den ettertrakta “nåla” på brystet som symboliserer at du er internasjonal fjellfører så ligger hele verden åpen. Yrket som Tindevegleder sikrer deg mulighet for landets mest varierte og spennende arbeidshverdag! Kvalifiseringen går over drøye tre år og omfatter en lang rekke tema knyttet til natur og mennesker i forbindelse med klatring, bre og ski.

Fra klatring på Store Skagastølstind i Hurrungane. Foto: Øyvind Salvesen

Kvalifisering og studieplan

Yrkesforbundet NORSKE TINDEVEGLEDERE (NORTIND) forvalter den internasjonale, formelle godkjenningen for tindevegledning/høgfjellsføring i Norge på vegne av det internasjonale fjellførerforbundet International Federation of Mountain Guide Association (IFMGA/UIAGM/IVBV). NORTIND har dermed ansvaret for å kvalifisere Tindevegledere etter internasjonal standard for arbeid i krevende lende i Norge og andre steder i verden. Kvalifiseringen bygger på IFMGAs kvalifiseringsprosess for godkjenning som Tindevegleder. IFMGA har i dag medlemsorganisasjoner i ca 25 land og de nasjonale medlemsorganisasjonene gjennomfører en tilnærmet lik kvalifisering, slik dette er beskrevet i IFMGAs dokumenter (Platform of the IFMGA). Dette er i dag den høyeste og mest omfattende kvalifisering internasjonalt i forhold til arbeid med føring og vegledning i høyfjellet.

Norsk Fjellfagskole AS har fra 2022 forvaltet kvalifiseringsprosessene som leder til Tindevegleder og Skivegleder på vegne av det nasjonale yrkesforbundet, NORTIND.

 

Mål

 • Kvalifisere kandidatene for friluftslivsvegledning og føring i høyfjellet, i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon.
 • Forberede kandidatene på arbeidshverdagen som Tindevegleder, hvor sikkerhet, kvalitet og opplevelse står sentralt.
 • Utvikle forståelse for de historiske, politiske og sosiale sammenhenger som vegledning i natur er en del av.
 • Utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring menneske, natur, kultur og samfunn.

 

Kvalifiseringsprosessen

Kvalifiseringen er en løpende og helhetlig prosess fra søknad og opptak til internasjonal godkjenning som Tindevegleder. For å kunne starte kvalifiseringen må man først søke om opptak. Dersom søknaden godkjennes, blir man invitert på opptakssamlinger. Når disse er bestått kan man få invitasjon til å starte på kvalifiseringen. Kvalifiseringen går over 3,5 år og inneholder ca. 110 kursdager, 10 uker praksis og minst 1500 timer dokumentert egenutvikling. Kursene er fra to dager til to uker lange, og foregår over hele Norge og i alpelandene. Kursrekka går over både ukedager og helger. Kvalifiseringen må være gjennomført på minimum tre, maksimum fem år. Sentrale tema i kvalifiseringen er klatring, snø og skred, ski og breferdsel. Godkjenningen er delt i to nivå. Etter om lag to år med kvalifisering kan kandidatene søke Nortind om godkjenning som Tindeveglederaspirant, og etter fullført kvalifisering om godkjenning som Tindevegleder. Begge kvalifiseringsnivå har definert status innen IFMGA. Godkjenning som Tindevegleder gir kompetanse og rettigheter i forhold til føring og vegledningsarbeid i andre land.

 

Tema i kvalifiseringen

 • Klatring på klippe, snø og is
 • Sikringsmetoder og sikringsmidler på klippe snø og is
 • Ferdsel og vegvalg på alpine turski og fjellski
 • Snø- og skredkunnskap
 • Skiteknikk
 • Organisert redning og kameratredning på fjell, snø og is
 • Brekjennskap, snøkjennskap og værkjennskap
 • Fjellgrunns-, plante- og dyrekjennskap
 • Bekledning, mat og drikke, ly og leir
 • Førstehjelp
 • Orientering og veivalg
 • Skiferd i polare strøk
 • Vegledning og formidlingsformer i friluftsliv
 • Is på vann og vassdrag
 • Naturforståelse og kulturforståelse
 • Norsk og alpin friluftslivshistorie og tradisjoner

 

Kurs

Kursene går over både helge- og ukedager. Kursene varierer i lengde fra 2 til 14 dager, og legges til aktuelle naturmiljø i Norge og alpelandene. Kvalifiseringen starter normalt med et metodekurs og et påfølgende veglederkurs året etter. Terminliste vil bli publisert i forbindelse med opptakssamlingene.

Praksis

Kandidaten skal i løpet av studiet ha gjennomført minst 3 ukers observasjonspraksis og 7 ukers arbeidspraksis, til sammen 400 timer. Praksisen skal gjennomføres sammen med godkjente Tindevegledere. Det oppfordres til å ha en praksisuke hos godkjente Tindevegledere i utlandet.

Egenutvikling

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten drive egenutvikling, og dokumentere minimum 1500 timer egenaktivitet relatert til de emner og tema som kvalifiseringen omfatter. Formålet med egenutviklingen er å øve på og utvikle ens egne ferdigheter og bli kjent med nye fjellområder. Egenutviklingen skal ikke være lønnet arbeid, praksis eller andre kurs/utdanning. Man skal rett og slett ut på ferd for å øve, reflektere og mestre! Aktivitet dokumenteres i egen loggbok. Denne leveres ved søknad om opprykk til hhv Tindeveglederaspirant og Tindevegleder.

 

Fordypningsarbeid

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten gjennomføre et skriftlig fordypningsarbeid (Tindeveglederoppgaven) som omhandler et aktuelt tema. Tema må godkjennes av rektor/fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole. Fordypningsarbeidet skal være levert og godkjent før en kan søke om godkjenning som Tindevegleder.

Vurdering

Etter alle kurs får hver enkelt kandidat en grundig tilbakemelding på eget ståsted og muligheter for utvikling. Kandidatenes evne til å vurdere seg selv og ta ansvar for egen læring står sentralt gjennom hele kvalifiseringen. Kandidater /aspiranter får vurderingen bestått/ikke bestått etter alle kurs. Vurdering gis av veglederne på kursene. For å kunne gå videre i kvalifiseringsprosessen må kurs være bestått.

Kandidatene/aspiratene må søke rektor/fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole om godkjenning som hhv Tindeveglederaspirant og Tindevegleder. Alle kurs skal da være bestått og praksis, fordypningsarbeid og egenutvikling være godkjent.

Klatring på Smørstabbtindtraversen, Storebjørn (2222 moh) sees i bakgrunnen. Foto: Øyvind Salvesen