Kan jeg ta "klatrekursene" etter å ha enten fullført eller begynt på skiveglederkvalifiseringen og dermed bli tindevegleder?

Pr dags dato er ikke dette en mulighet, men vi ser at dette fremstår som en attraktiv mulighet for mange. NORTIND tar sikte på å tilby en slik ordning innen det kullet som startet i 2019 er ferdig kvalifisert. Vi anbefaler de som ønsker TVL-kvalifisering å satse på dette allerede fra start, framfor å starte SVL og satse på overgangsordning.

Kan jeg begynne direkte på skiveglederkvaliseringen dersom jeg består skiopptaket til tindeveglederkvalifiseringen, men stryker på klatreopptaket?

Nei, du må velge hvilken kvalifisering du ønsker å ta når du søker opptak.

Hvordan vet jeg om jeg har nok erfaring og er god nok på ski til å søke opptak?

Du har nok erfaring om du tilfredstiller kravene som står på siden om opptak, og kan redegjøre for de ulike typene turerfaring vi spør etter. For å få en indikasjon på ditt ferdighetsnivå oppfordrer vi deg til å oppsøke en skitrener, skilærer eller en tindevegleder.

Hvordan velges søkere ut til opptakssamling?

Alle som innfrir kravene for å kunne søke opptak vil i prinsippet kunne bli invitert til opptakssamling. 20-25 søkere vil bli invitert til opptakssamling. Dersom det er flere søkere enn det er plasser på opptakssamlingen vil de momentene som søkerne er bedt om å redegjøre for i søknaden bli brukt som utvalgskriterier, samt evne til refleksjon og egenevurdering. En endelig helhetlig vurdering av søkerne, både individuelt og samlet sett, vil ligge til grunn for utvelgelsen av kandidater til opptakssamlingen.

Hva avgjør om du får starte kvalifisering etter å ha gjennomført opptakssamling?

Det er veglederne på samlingen som avgjør om deltakeren er innenfor minimumskravene som Nortind setter for opptakssamling ski. Deltakeren blir vurdert på sine ferdigheter på ski, og på håndtering av redskaper og utstyr for øvrig. Deltakeren kan også bli vurdert på sin kjennskap til terreng og snø, og sin evne til å vurdere skredfare. Det blir vurdert hvordan deltakeren velger å gjøre veivalg og sporvalg i det terrenget en møter underveis. Videre vil grunnleggende ferdigheter og erfaring med vinterfriluftsliv bli prøvd og vurdert, både i teori og praksis. Vurderinger blir gjort både av hvordan oppgaver utføres i praksis, og hvordan deltageren grunngir valgene sine. Les mer om dette under "Opptakssamling" på siden om opptak.