Kan jeg ta "klatrekursene" etter å ha enten fullført eller begynt på Skiveglederkvalifiseringen og dermed bli Tindevegleder?

Etter å ha fullført Skiveglederkvalifisering kan man innen 5 år søke om opptak til Tindeveglederkvalifisering og få godskrevet de deler av Tindeveglederkvalifiseringen som allerede er dekket på Skiveglederkvalifiseringen. Dersom man er ferdig kvalifisert Skivegleder må man delta på klatre-, is- og brekursene, samt det avsluttende ski- og klatrekurset. Det vil også stilles krav om praksis og egenferdighetstrening. Vi anbefaler de som ønsker Tindeveglederkvalifisering å satse på dette allerede fra start. 

Kan jeg begynne direkte på Skiveglederkvaliseringen dersom jeg består skiopptaket til Tindeveglederkvalifiseringen, men stryker på klatreopptaket?

Nei, du må velge hvilken kvalifisering du ønsker å delta på når du søker.

Hvordan velges søkere ut til opptakssamling?

Alle som innfrir minimumskravene til søknad, vil få denne godkjent og bli rangert i forhold til andre godkjente søknader. Invitasjonen til opptakssamling gjøres på bakgrunn av rangering av godkjente søknader. Normalt blir det invitert dobbelt så mange kandidater til opptakssamling som det i utgangspunktet finnes plasser til på kullet. 

Hva avgjør om du får starte kvalifisering etter å ha gjennomført opptakssamling?

Under opptakssamlingen får søkerne anledning til å vise sine sin vurderingsevne, erfaring og sine ferdigheter knyttet til relevante oppgaver. Søkerne blir vurdert og alle de ulike kategoriene som opptakssamlingen består av må bestås før aktuelle søkere på nytt blir rangert. Rangeringen etter resultatene på opptakssamlingen danner grunnlag for om søkere på opptakssamlingen får invitasjon til å starte på skiveglederkvalifiseringen. Antall plasser på et kull er normalt 8.