Det internasjonale forbundet IVBV/UIAGM/IFMGA organiserer tindevegledere og høgfjellsførere over hele verden. I 2009 er det 23 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer Europa, Nord- og Sør Amerika i tillegg til Japan og New Zealand. En del land er dessuten tatt opp som ”kandidatland”, og arbeider sammen med et medlemsland for å kvalifisere seg som fullverdig medlem.

Hovedarbeidsfeltene for IVBV er bre og is, ski og skred og alpin klatring. En underkommisjoner arbeider med juving (canyoning) og en med føringer og kommersielle ekspedisjoner i høye fjell. Kvalifiseringen i de ulike medlemsland bygger på IVBVs internasjonale standard, og er – med unntak av enkelte nasjonale tilpassinger – ganske lik både i innhold og nivå.

Teknisk kommisjon i IVBV inviterer til fagmøter et par ganger i året, for oppdatering av representanter fra medlemslandene. I løpet av de siste ti årene er det blitt utarbeidet en ordning for utveksling av medlemmer til andre lands kvalifiserende kurs. Det er også blitt etablert ”Info Point” hvor de som arbeider i fjellet kan utveksle erfaringer om forhold i ulike ruter.

Sekretariatet for IVBV ligger i Sveits. Hjemmeside for organisasjonen finner en på www.ifmga.info.

Klikk her for å finne info om alle medlemslandene

IVBV – Internationale Vereinigung der Bergführerverbände

UIAGM – Union International des Associations de Guides de Montagne

IFMGA – International Federation of Mountain Guides Associations

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Havnegata 2
N-6300 Åndalsnes
nortind@nortind.no

Tlf: 997 25 945
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22